Date

03 Feb 2021

Sv. Blazija

bīskapa un mocekļa, piemiņas diena.

Svētības pret kakla slimībām.

Svētās Mises: 8:00 un 18:00