Ziedot

Rīgas Sv. Alberta draudzei ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss divās jomās – labdarība un kultūra. Piešķirtais sabiedriskā labuma organizācijas statuss nozīmē, ka valsts sniedz finansiālu atbalstu nodokļu atvieglojumu veidā. Tāpēc katram, kas ziedo draudzes dievnama uzturēšanai, pienākas ienākuma nodokļa atlaide.
Šajās divās jomās pilnveidojamies un sadarbojamies ar dažādam draudzes grupām. Labdarībā, savu iespēju robežās, mēs redzam nepieciešamību rūpēties par draudzes nabadzīgiem, trūkumcietējiem un vientuļajiem.
Liela draudzes daļa ir vecāka gājuma un pensijas gadu cilvēki.
Sv. Alberta baznīca, kā ēka pieder Romas katoļu baznīcai un ir arhitektūras piemineklis, bet tajā esošās ērģeles – valsts nozīmes mākslas piemineklis, tāpēc kultūras jomā draudzei ir jārūpējas par to uzturēšanu un atjaunošanu. Tam ir nepieciešams finansiāls atbalsts, jo pašai draudzei pietiekošu līdzekļu visu darbu veikšanai nav.

Paldies visiem, kuri vēlas iesaistīties ar lūgšanām un labiem darbiem, lai palīdzētu draudzei, tās cilvēciskās, garīgās un ticības dzīves augšanā. Tāpat pateicos visiem, kuri palīdz baznīcas ēku uzturēšanā un remontdarbos.

Draudzes prāvests Krišjānis Dambergs

Vairāk par sabiedriskā labuma statusu ir iespējams uzzināt VID mājaslapā

********************

Aicinām ziedot Sv. Alberta draudzes ārsienu un jumta remontam

Par līdzekļu izmantošanu 2016. gadā:
Līdz šim mūsu draudzē tika vākti līdzekļi baznīcas ārsienu atjaunošanai un krāsošanai, bet pēc būvspeciālistu ieteikuma bija jānomaina daļa mūsu baznīcas jumta pārseguma.
Fasādes remontu 2016. gadā sākām ar augšējām notekcaurulēm, pēc tam turpinot ar sienas remontu un noslēdzot ar pilnīgu jumta nomaiņu baznīcas labajā pusē (skatoties no fasādes priekšpuses).
Šo remontu mums daļēji finansēja Rīgas Domes īpašuma departaments, par ko mēs esam pateicīgi.

Par līdzekļu izmantošanu 2017. gadā:
Šajā gadā plānojam veikt kreisās puses fasādes remontu (skatoties no baznīcas priekšpuses) un, ja būs pietiekoši daudz līdzekļu, tiks veikts arī jumta remonts.

Ziedojumu var pārskaitīt uz mūsu draudzes kontu:
Saņēmējs: RĪGAS SVĒTĀ ALBERTA ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Saņēmēja reģ. Nr.: 90000083961
Banka: AS “NORD/LB Latvija”, Āgenskalna filiāle
Bankas SWIFT kods: RIKO LV 2X
Konta Nr.: LV04RIKO0002013041712
Mērķis: Ziedojums baznīcas remontam.

Saņemot nodokļu atlaidi var norādīt mērķi: Ziedojums sabiedriskā labuma darbībai.

Ziedojumu var arī nodot draudzes kancelejā.
Pateicamies jau iepriekš jums par ziedotajiem līdzekļiem!
Draudzes prāvests Krišjānis Dambergs

********************