Pasākumi

Dievkalpojumi Vissvētākās Jaunavas Marijas godam:

Maija mēnesī dievkalpojumi Vissvētākās Jaunavas Marijas godam notiks:
no pirmdienas līdz sestdienai – pēc Sv. Mises – plkst. 8:00,
svētdienās – pēc Sv. Mises plkst. 9:00.

***

Litānija Vissvētās Jēzus Sirds godam

Jūnijā no pirmdienas līdz sestdienai – pēc Sv. Mises plkst. 8:00,
svētdienās – pēc Sv. Mises plkst. 9:00.

***

Katehēzes pieaugušajiem

interesēties pie priestera Jāņa Savicka, kont. tel. 20011275.

***

Slavēšanas vakari jauneišiem

svētdienās plkst. 19.00

***

Baznīcas draudzes telpu uzkopšanas darbi

Sestdienās plkst. 9:00
Pieteikšanās grafiks pie draudzes dežuranta baznīcā, aizmugurē pie sludinājumiem.

***

Aicinām kalpot ar savu balsi mūsu Sv. Alberta baznīcas korī!

Mēģinājumi – svētdienās 9:30 baznīcā kora telpās – ieeja no baznīcas aizmugures.
Koris uzstājas svētdienās un svētku dienās Sv. Misē plkst. 11:00.
Vairāk par kori iespējams izlasīt šeit.

***