Pasākumi

Vissvētākā Sakramenta adorācija

Vissvētākā Sakramenta Adorācija augusta mēnesī tiek atcelta.

***

Svētceļojums Rīga – Aglona 2021

Šogad svētceļojums uz Aglonu no Sv. Alberta baznīcas notiks no 4.līdz 15.augustam.
Moto: “Svētīgs ir ikviens, kas Kunga bīstas.” (Ps 128, 1)
Pieteikšanās un informācija: Zvanot Inesei, tālr.: 26160413 vai rakstot uz e-pastu: ejiet.maciet@gmail.com.
Obligāta grupas tikšanās paredzēta svētdien, 1.augustā plkst.16:00.
Dalības maksa 60 EUR.
Piedalīties var tikai personas, kas ir vakcinētas (ir sertifikāts) vai izslimojušas Covid-19.
Nepilngadīgie (līdz 18 gadu vecumam) var doties ceļā tikai kopā ar vecākiem vai pieaugušo aizbildni.

***

Kapusvētki Rīgas SV. Alberta Romas katoļu draudzē 2021. gadā

  • 31. jūlijā plkst. 12:00 Ziepniekkalna kapos
  • 21. augustā plkst. 11:00 Ķekavas kapos
  • 28. augustā plkst. 13:00 Katlakalna kapos

***

Svētdienas skolas nodarbības

Svētdienas skola bērniem no 7 gadu vecuma. Sākums 24. oktobrī plkst. 15.30 – Alfa kursa telpās (Zemaišu iela 2). Bērnus apmācām pēc RARZI Katehēzes centra apstiprinātām programmām. Kopīgi gatavojamies Sakramentu (Pirmā Komūnija, Grēksūdze) saņemšanai.

Informācijai tel. nr.: 29435428 Sandra

Krievu valodas grupiņa:
04.октября начнётся Воскресная школа для детей,
приступающих к первому причастию. После св. Мессы на
русском языке (13:00) произойдёт запись и знакомство с
детьми. Встречаемся у входа в костёл.
Телефон 28315717 Нина

***

Baznīcas draudzes telpu uzkopšanas darbi

Sestdienās plkst. 9:00
Pieteikšanās grafiks pie draudzes dežuranta baznīcā, aizmugurē pie sludinājumiem.

***

Aicinām kalpot ar savu balsi mūsu Sv. Alberta baznīcas korī!

Mēģinājumi – svētdienās 9:30 baznīcā kora telpās – ieeja no baznīcas aizmugures.
Koris uzstājas svētdienās un svētku dienās Sv. Misē plkst. 11:00.
Vairāk par kori iespējams izlasīt šeit.

***

Caritas – palīdzība nabagiem un trūcīgajiem

Informācija un uzziņas par tikšanās laikiem pie Sņežana pa tālr. 22826911.
Vairāk iespējams izlasīt šeit.

***