Pasākumi

Rūgtās asaras

pirmdienās, otrdienās un trešdienās 17:30.

***

Krustaceļš

piektdienās 17:00 ( poļu val.) un pēc vakara sv. Mises plkst. 18:30 (latviešu val.).

***

Katehēzes jauniešiem, pieaugušajiem un senjoriem

Sākot no 15.01.2018. katru pirmdienu un ceturtdienu plkst. 19:30 Romas katoļu Sv. Alberta baznīcas draudzes namā Liepājas ielā 38. Sīkāku informāciju var uzzināt pie prāvesta K. Damberga tel.: 26775679, vai Neokatehumenālā Ceļa katehētu grupas vadītāja Sergeja tel.: 29212806.
Buklets

***

Lūgšanas par slimniekiem

***

Alfa kurss

Vairāk informācijas varat uzzināt pie Marinas, tālr.: 29506282, kā arī lasot mūsu mājaslapu.
Pieteikties varat, rakstot uz e-pastu: alfakursi@gmail.com.
Alfa kurss notiks katru trešdienu 10 nedēļu garumā. Nāc pats un ņem līdzi savus draugus!

***

Svētdienas skola bērniem (latviešu un krievu valodā)

Tikšanās notiek (Zemaišu iela 2, otrā stāvā). Bērnus apmācām pēc RARZI Katehēzes centra apstiprinātām programmām. Kopīgi gatavojamies Sakramentu (, Pirmā Svētā Komūnija, Grēksūdzes ) saņemšanai.
Turpmāk nodarbības latviešu valodas grupiņai notiek svētdienās 16:00 – 17:50. Noslēgumā – Sv. Mise!
Savukārt par krievu valodas grupiņas nodarbībām jautāt skolotājai Ņinai (28315717).
Lūgums bērnus pieteikt: tālr. 29555938 (Zanda) vai tālr. 26787734 (Rita) vai e-pasts rigru@inbox.lv vai krievu valodas grupiņai 28315717 (Нина)

***

Katehēzes pieaugušajiem

Gatavošanās sakramentiem. Otrdienās plkst. 19:00 Alfa kursu telpās(Zemaišu iela 2, otrā stāvā).
Informācija un pieteikšanās pie prāvesta t. Krišjāņa, tālr.: 26775679.

***

Baznīcas draudzes telpu uzkopšanas darbi

Sestdienās plkst. 9:00
Pieteikšanās grafiks pie draudzes dežuranta baznīcā, aizmugurē pie sludinājumiem.
Interesēties pie Kaspara pa tālr. 20384019

***

„Alfa” kalpotāju grupas tikšanās

Trešdienās plkst. 19:15 Alfa kursu telpās
Svēto Rakstu lasīšana, priestera komentārs. Diskusijas. Mielasts (groziņi) un saviesīgas sarunas. Lūgšanas. Rekolekcijas.
Interesēties pie Marinas, tālr. 29506282

Vairāk par Alfu iespējams iespējams izlasīt šeit.

***

Aicinām kalpot ar savu balsi mūsu Sv. Alberta baznīcas korī!

Mēģinājumi – svētdienās 9:30 baznīcā kora telpās – ieeja no baznīcas aizmugures.
Koris uzstājas svētdienās un svētku dienās Sv. Misē plkst. 11:00.
Vairāk par kori iespējams izlasīt šeit.

***

Caritas – palīdzība nabagiem un trūcīgajiem

Informācija un uzziņas par tikšanās laikiem pie Sņežanas pa tālr. 22826911.
Vairāk iespējams izlasīt šeit.

***