Pasākumi

Svētdienas skolas nodarbības

Svētdienas skola bērniem no 7 gadu vecuma. Sākums 24. oktobrī plkst. 15.30 – Alfa kursa telpās (Zemaišu iela 2). Bērnus apmācām pēc RARZI Katehēzes centra apstiprinātām programmām. Kopīgi gatavojamies Sakramentu (Pirmā Komūnija, Grēksūdze) saņemšanai.

Informācijai tel. nr.: 29435428 Sandra

Krievu valodas grupiņa:
04.октября начнётся Воскресная школа для детей,
приступающих к первому причастию. После св. Мессы на
русском языке (13:00) произойдёт запись и знакомство с
детьми. Встречаемся у входа в костёл.
Телефон 28315717 Нина

***

Baznīcas draudzes telpu uzkopšanas darbi

Sestdienās plkst. 9:00
Pieteikšanās grafiks pie draudzes dežuranta baznīcā, aizmugurē pie sludinājumiem.

***

Aicinām kalpot ar savu balsi mūsu Sv. Alberta baznīcas korī!

Mēģinājumi – svētdienās 9:30 baznīcā kora telpās – ieeja no baznīcas aizmugures.
Koris uzstājas svētdienās un svētku dienās Sv. Misē plkst. 11:00.
Vairāk par kori iespējams izlasīt šeit.

***

Caritas – palīdzība nabagiem un trūcīgajiem

Informācija un uzziņas par tikšanās laikiem pie Sņežana pa tālr. 22826911.
Vairāk iespējams izlasīt šeit.

***