Pasākumi

Lectio Divina kurss

Visi, kas vēlas pārdomāt Svēto Rakstu fragmentus, tiek aicināti 05. novembrī plkst. 16:00 uz draudzes māju (Liepājas iela 38), kur notiks Lectio Divina kurss! vada Terēze Druka.

***

Rožukroņa lūgšana

Oktobra mēnesī Rožukroni mūsu baznīcā kopīgi lūgsimies pēc vakara Sv. Mises no pirmdienas līdz piektdienai.

***

Svētdienas skola bērniem (latviešu un krievu valodā)

Tikšanās notiek Alfa kursa telpās (Zemaišu iela 2). Bērnus apmācām pēc RARZI Katehēzes centra apstiprinātām programmām. Kopīgi gatavojamies Sakramentu (, Pirmā Svētā Komūnija, Grēksūdzes ) saņemšanai.
Turpmāk nodarbības latviešu valodas grupiņai notiek svētdienās 16:30 – 18:00. Noslēgumā – Sv. Mise!
Savukārt par krievu valodas grupiņas nodarbībām jautāt skolotājai Ņinai (28315717).
Lūgums bērnus pieteikt: tālr. 29555938 (Zanda) vai tālr. 26787734 (Rita) vai e-pasts rigru@inbox.lv vai krievu valodas grupiņai 28315717 (Нина)

***

Katehēzes pieaugušajiem

Gatavošanās sakramentiem. Otrdienās plkst. 19:00 Alfa kursu telpās(Zemaišu iela 2, otrā stāvā).
Informācija un pieteikšanās pie prāvesta t. Krišjāņa, tālr.: 26775679.

***

Svētā Damiāna lūgšanu grupa

Otrdienās plkst. 19:30, zem baznīcas (ieeja no baznīcas sētas puses)
Lūgšanas. Slavēšana. Aizlūgšanas. Lekcijas. Svēto Rakstu lasījumi. Rekolekcijas.
Interesēties pie Guntas pa tālr. 29966227.
Vairāk iespējams iespējams izlasīt šeit.

***

Baznīcas draudzes telpu uzkopšanas darbi

Sestdienās plkst. 9:00
Pieteikšanās grafiks pie draudzes dežuranta baznīcā, aizmugurē pie sludinājumiem.
Interesēties pie Kaspara pa tālr. 20384019

***

„Alfa” kalpotāju grupas tikšanās

Trešdienās plkst. 19:15 Alfa kursu telpās
Svēto Rakstu lasīšana, priestera komentārs. Diskusijas. Mielasts (groziņi) un saviesīgas sarunas. Lūgšanas. Rekolekcijas.
Interesēties pie Marinas, tālr. 29506282

Vairāk par Alfu iespējams iespējams izlasīt šeit.

***

Aicinām kalpot ar savu balsi mūsu Sv. Alberta baznīcas korī!

Mēģinājumi – svētdienās 9:30 baznīcā kora telpās – ieeja no baznīcas aizmugures.
Koris uzstājas svētdienās un svētku dienās Sv. Misē plkst. 11:00.
Vairāk par kori iespējams izlasīt šeit.

***

Caritas – palīdzība nabagiem un trūcīgajiem

Informācija un uzziņas par tikšanās laikiem pie Sņežanas pa tālr. 22826911.
Vairāk iespējams izlasīt šeit.

***