Pasākumi

Lūgšanu nedēļa par mirušajiem

1. – 8. novembris
Lai saņemtu atlaidas:

  • jābūt svētdarošās žēlastības stāvoklī, proti, bez grēka; sevī ir
    jāuzmodina pilnīga atteikšanās no grēka, arī no ikdienišķā (tātad arī no
    atkarībām), svarīga iekšējā nostāja;
  • ja nepieciešams, jāpieiet pie Grēksūdzes sakramenta;
  • jāpieņem Svētā Komūnija;
  • jāpalūdzas Pāvesta nodomā (tādā nodomā, kādu konkrētajam mēnesim noteicis Svētais Tēvs) vismaz Tēvs mūsu un Esi sveicināta.
    Ar vienu Grēksūdzes sakramentu pietiek, lai saņemtu vairākas atlaidas, toties Svētā Komūnija un lūgšana Pāvesta nodomā ir nepieciešama katrai dienai atsevišķi.

***

Alfas kursi jauniešiem un pieaugušajiem

***

Salvēšanas vakari jauneišiem

svētdienās plkst. 19.00

***

Svētdienas skola

25.09.2022. savu darbību sāks Svētdienas skola (latviešu grupa) svētdienas skolas telpā 2. stāvā no plkst. 16.30. Svētdienas skolas skolotāja Sandra Kuzņecova, mob. 29435428.

Krievu valodas grupiņa:

25.09.2022. начнётся Воскресная школа для детей, приступающих к первому причастию ᴨосле св. Мессы на русском языке (13:00). Телефон 28315717 Нина.

***

Katehēzes pieaugušajiem

Otrdienās plkst. 19.00. Interesēties pie prāvesta Krišjāņa Damberga, kont. tel. 26775679.

***

Rožukroņa lūgšana

Oktobra mēnesī Rožukroni mūsu baznīcā kopīgi lūgsimies pēc vakara Sv. Mises no pirmdienas līdz piektdienai.

***

Baznīcas draudzes telpu uzkopšanas darbi

Sestdienās plkst. 9:00
Pieteikšanās grafiks pie draudzes dežuranta baznīcā, aizmugurē pie sludinājumiem.

***

Aicinām kalpot ar savu balsi mūsu Sv. Alberta baznīcas korī!

Mēģinājumi – svētdienās 9:30 baznīcā kora telpās – ieeja no baznīcas aizmugures.
Koris uzstājas svētdienās un svētku dienās Sv. Misē plkst. 11:00.
Vairāk par kori iespējams izlasīt šeit.

***