Pasākumi

1. – 8. novembris – Lūgšanu nedēļa par mirušajiem

Atlaidas par mirušajiem:
1. un 2. novembrī var iegūt pilnīgas atlaidas, kuras drīkst upurēt tikai par mirušajiem, dievbijīgi apmeklējot baznīcu un tur noskaitot Kunga lūgšanu „Tēvs mūsu” un „Es ticu”.
Laikā no 1. līdz 8. novembrim (ieskaitot) var iegūt pilnīgas atlaidas, tikai par mirušajiem, ja dievbijīgi apmeklē kapsētu un lūdzas par mirušajiem. Pārējās gada dienās par lūgšanu kapsētā var iegūt daļējas atlaidas.

Lai saņemtu atlaidas:
1. jābūt svētdarošās žēlastības stāvoklī, proti, bez grēka; sevī ir jāuzmodina pilnīga atteikšanās no grēka, arī no ikdienišķā (tātad arī no atkarībām), svarīga iekšējā nostāja;
2. ja nepieciešams, jāpieiet pie Grēksūdzes sakramenta;
3. jāpieņem Svētā Komūnija;
4. jāpalūdzas Pāvesta nodomā (tādā nodomā, kādu konkrētajam mēnesim noteicis Svētais Tēvs) vismaz Tēvs mūsu un Esi sveicināta.

Ar vienu Grēksūdzes sakramentu pietiek, lai saņemtu vairākas atlaidas, toties Svētā Komūnija un lūgšana Pāvesta nodomā ir nepieciešama katrai dienai atsevišķi.

***

Svētdienas skola bērniem (latviešu un krievu valodā)

Bērniem, kuri nav saņēmuši Vissvētāko Sakramentu:

Latviešu valodas grupiņa:
Svētdienas skola bērniem no 7 gadu vecuma. Sākums 29. septembrī plkst. 16.30 – Alfa kursa telpās (Zemaišu iela 2).
Bērnus apmācām pēc RARZI Katehēzes centra apstiprinātām programmām. Kopīgi gatavojamies Sakramentu (Pirmā Komūnija, Grēksūdze) saņemšanai. Pirmajā nodarbībā jābūt arī vecākiem!
Turpmāk nodarbības svētdienās 16:30–18:00.
Katras nodarbības noslēgumā kopīga Sv. Mise – plkst. 18.00!

Informācijai un pieteikties par tel.nr.: 29435428 Sandra

Krievu valodas grupiņa:
Воскресная школа на русском языке – 13:00!
информации: 28315717 (Нина).

Bērniem, kuri saņēmuši Vissvētāko Sakramentu:

Svētdienas skola bērniem, kas jau pieņem Vissvētāko Sakramentu (2.gads). Tikšanās notiks Alfa kursa telpās (Zemaišu iela 2). Kopīgi gatavojamies Iestiprināšanas Sakramenta saņemšanai.
Nodarbības 2 reizes mēnesi, katru otro svētdienu 12.15 – 13:30.
Pieteikties: tālr. 26787734 Rita

***

Katehēzes pieaugušajiem

Otrdienās plkst. 19:00 draudzes mājā (Liepājas iela 38). Informācija un pieteikšanās pie prāvesta t. Krišjāņa, tālr.: 26775679.
Jauns kurss sāksies 3.septembrī.

***

Iestiprināšanas sakramenta pieņemšana jauniešiem

Sākot ar 22. septembri svētdienās plkst. 12.15 – draudzes mājā Jauniešiem no 13 līdz 17 gadiem notiks sagatavošanās kurss Iestiprināšanas sakramenta pieņemšanai. Pieteikties pie br. Jāņa tel.: 20011275.

***

Ikonogrāfijas kursi

Trešdienās un sestdienās – dienas laikā.
Informācija pie māsas Ņinas – tālr. 28315717

***

„Alfa” kalpotāju grupas tikšanās

Trešdienās plkst. 19:15 Alfa kursu telpās. Svēto Rakstu lasīšana, priestera komentārs, diskusijas, agape, saviesīgas sarunas, lūgšanas, rekolekcijas.
Interesēties pie Marinas, tālr.: 29506282

***

Baznīcas draudzes telpu uzkopšanas darbi

Sestdienās plkst. 9:00
Pieteikšanās grafiks pie draudzes dežuranta baznīcā, aizmugurē pie sludinājumiem.

***

Aicinām kalpot ar savu balsi mūsu Sv. Alberta baznīcas korī!

Mēģinājumi – svētdienās 9:30 baznīcā kora telpās – ieeja no baznīcas aizmugures.
Koris uzstājas svētdienās un svētku dienās Sv. Misē plkst. 11:00.
Vairāk par kori iespējams izlasīt šeit.

***

Caritas – palīdzība nabagiem un trūcīgajiem

Informācija un uzziņas par tikšanās laikiem pie Sņežana pa tālr. 22826911.
Vairāk iespējams izlasīt šeit.

***