Pasākumi

Katehēzes jauniešiem un pieaugušajiem

Katehēzes jauniešiem un pieaugušajiem, katru pirmdienu un ceturtdienu
(baltajā draudzes mājā Liepājas iela 38) plkst. 19.00

***

Sinodālā ceļa pieredzes tikšanās

Ir sākusies Sinodālā ceļa pieredzes tikšanās draudzes locekļiem, kustībām, kopienām, ģimenēm un jauniešiem.

Īsi par Sinodālo ceļu:
Sinodālā ceļa pieredzei vietējās Baznīcās tiek piedāvātas desmit dažādas tēmas, kuras ir pārrunājamas draudzēs. Lai atvieglotu šo tēmu pārrunāšanu, bukletos katras tēmas izskatīšanai tiek piedāvāti īsi jautājumi, kas uzdodami tikšanos dalībniekiem. Dalīšanās laikā būtiskākais ir, lai ikvienam tikšanās loceklim tiek dota iespēja izteikties. Šeit var apskatīt bukletus Sionodākajam ceļam.

***

Svētdienas skolas nodarbības

19.09.2021. savu darbību sāks Svētdienas skola (latviešu grupa) svētdienas skolas telpā 2. stāvā no plkst. 16.00. Svētdienas skolas skolotāja Sandra Kuzņecova, mob. 29435428.

Krievu valodas grupiņa:
В октябре начнётся Воскресная школа для детей, приступающих к первому причастию. Телефон 28315717 (Нина).

***

Katehēzes pieaugušajiem

Otrdienās plkst. 19.00. Interesēties pie prāvesta Krišjāņa Damberga, kont. tel. 26775679.

***

Baznīcas draudzes telpu uzkopšanas darbi

Sestdienās plkst. 9:00
Pieteikšanās grafiks pie draudzes dežuranta baznīcā, aizmugurē pie sludinājumiem.

***

Aicinām kalpot ar savu balsi mūsu Sv. Alberta baznīcas korī!

Mēģinājumi – svētdienās 9:30 baznīcā kora telpās – ieeja no baznīcas aizmugures.
Koris uzstājas svētdienās un svētku dienās Sv. Misē plkst. 11:00.
Vairāk par kori iespējams izlasīt šeit.

***