Pasākumi

Lūgšanas par slimniekiem

***

Svētdienas skola bērniem (latviešu un krievu valodā)

Tikšanās notiek (Zemaišu iela 2, otrā stāvā). Bērnus apmācām pēc RARZI Katehēzes centra apstiprinātām programmām. Kopīgi gatavojamies Sakramentu (, Pirmā Svētā Komūnija, Grēksūdzes ) saņemšanai.
Turpmāk nodarbības latviešu valodas grupiņai notiek svētdienās 16:00 – 17:50. Noslēgumā – Sv. Mise!
Savukārt par krievu valodas grupiņas nodarbībām jautāt skolotājai Ņinai (28315717).

Lūgums bērnus pieteikt: tālr. 29555938 (Zanda) vai tālr. 26787734 (Rita) vai e-pasts rigru@inbox.lv vai krievu valodas grupiņai 28315717 (Нина)

Nākamā pieteikšanās no 2018. gada septembra.

***

Katehēzes pieaugušajiem

Gatavošanās sakramentiem. Sākot no 2018. gada septembra, otrdienās plkst. 19:00 Alfa kursu telpās(Zemaišu iela 2, otrā stāvā).
Informācija un pieteikšanās pie prāvesta t. Krišjāņa, tālr.: 26775679.

***

Katehēzes jauniešiem, pieaugušajiem un senjoriem

Sākot no 2019. gada janvāra, katru pirmdienu un ceturtdienu plkst. 19:30 Romas katoļu Sv. Alberta baznīcas draudzes namā Liepājas ielā 38. Sīkāku informāciju var uzzināt pie prāvesta K. Damberga tel.: 26775679, vai Neokatehumenālā Ceļa katehētu grupas vadītāja Sergeja tel.: 29212806.
Buklets

***

Ikonogrāfijas kursi

Trešdienās un sestdienās – dienas laikā.
Informācija pie māsas Ņinas – tālr. 28315717

***

„Alfa” kalpotāju grupas tikšanās

Trešdienās plkst. 19:15 Alfa kursu telpās. Svēto Rakstu lasīšana, priestera komentārs, diskusijas, agape, saviesīgas sarunas, lūgšanas, rekolekcijas.
Interesēties pie Marinas, tālr.: 29506282

***

Baznīcas draudzes telpu uzkopšanas darbi

Sestdienās plkst. 9:00
Pieteikšanās grafiks pie draudzes dežuranta baznīcā, aizmugurē pie sludinājumiem.
Interesēties pie Kaspara pa tālr. 20384019

***

Aicinām kalpot ar savu balsi mūsu Sv. Alberta baznīcas korī!

Mēģinājumi – svētdienās 9:30 baznīcā kora telpās – ieeja no baznīcas aizmugures.
Koris uzstājas svētdienās un svētku dienās Sv. Misē plkst. 11:00.
Vairāk par kori iespējams izlasīt šeit.

***

Caritas – palīdzība nabagiem un trūcīgajiem

Informācija un uzziņas par tikšanās laikiem pie Sņežanas pa tālr. 22826911.
Vairāk iespējams izlasīt šeit.

2018. gada Caritas avīze

***