Pasākumi

Rožukroņa lūgšana

Oktobra mēnesī Rožukroni mūsu baznīcā kopīgi lūgsimies pēc vakara Sv. Mises no pirmdienas līdz piektdienai.

***

Lūgums ziedot dārzeņus Ražas svētku norisei

Lūgums ziedot ķirbjus, kabačus, kartupeļus un citus dārzeņus Ražas svētku norisei. Vāksim dārzeņus 22. un 29.septembrī. Meklējiet sludinājumus baznīcā. Informācija pa tālr. 26160413 (Inese).

***

Svētdienas skola bērniem (latviešu un krievu valodā)

Bērniem, kuri nav saņēmuši Vissvētāko Sakramentu:

Latviešu valodas grupiņa:
Svētdienas skola bērniem no 7 gadu vecuma. Sākums 29. septembrī plkst. 16.30 – Alfa kursa telpās (Zemaišu iela 2).
Bērnus apmācām pēc RARZI Katehēzes centra apstiprinātām programmām. Kopīgi gatavojamies Sakramentu (Pirmā Komūnija, Grēksūdze) saņemšanai. Pirmajā nodarbībā jābūt arī vecākiem!
Turpmāk nodarbības svētdienās 16:30–18:00.
Katras nodarbības noslēgumā kopīga Sv. Mise – plkst. 18.00!

Informācijai un pieteikties par tel.nr.: 29435428 Sandra

Krievu valodas grupiņa:
Воскресная школа на русском языке – 13:00!
информации: 28315717 (Нина).

Bērniem, kuri saņēmuši Vissvētāko Sakramentu:

Svētdienas skola bērniem, kas jau pieņem Vissvētāko Sakramentu (2.gads). Tikšanās notiks Alfa kursa telpās (Zemaišu iela 2). Kopīgi gatavojamies Iestiprināšanas Sakramenta saņemšanai.
Nodarbības 2 reizes mēnesi, katru otro svētdienu 12.15 – 13:30.
Pieteikties: tālr. 26787734 Rita

***

Katehēzes pieaugušajiem

Otrdienās plkst. 19:00 draudzes mājā (Liepājas iela 38). Informācija un pieteikšanās pie prāvesta t. Krišjāņa, tālr.: 26775679.
Jauns kurss sāksies 3.septembrī.

***

Iestiprināšanas sakramenta pieņemšana jauniešiem

Sākot ar 22. septembri svētdienās plkst. 12.15 – draudzes mājā Jauniešiem no 13 līdz 17 gadiem notiks sagatavošanās kurss Iestiprināšanas sakramenta pieņemšanai. Pieteikties pie br. Jāņa tel.: 20011275.

***

Ikonogrāfijas kursi

Trešdienās un sestdienās – dienas laikā.
Informācija pie māsas Ņinas – tālr. 28315717

***

„Alfa” kalpotāju grupas tikšanās

Trešdienās plkst. 19:15 Alfa kursu telpās. Svēto Rakstu lasīšana, priestera komentārs, diskusijas, agape, saviesīgas sarunas, lūgšanas, rekolekcijas.
Interesēties pie Marinas, tālr.: 29506282

***

Baznīcas draudzes telpu uzkopšanas darbi

Sestdienās plkst. 9:00
Pieteikšanās grafiks pie draudzes dežuranta baznīcā, aizmugurē pie sludinājumiem.

***

Aicinām kalpot ar savu balsi mūsu Sv. Alberta baznīcas korī!

Mēģinājumi – svētdienās 9:30 baznīcā kora telpās – ieeja no baznīcas aizmugures.
Koris uzstājas svētdienās un svētku dienās Sv. Misē plkst. 11:00.
Vairāk par kori iespējams izlasīt šeit.

***

Caritas – palīdzība nabagiem un trūcīgajiem

Informācija un uzziņas par tikšanās laikiem pie Sņežanas pa tālr. 22826911.
Vairāk iespējams izlasīt šeit.

2018. gada Caritas avīze

***