Pasākumi

Rūgtās asaras

Lielā Gavēņa laikā: svētdienās 10:00.

***

Krustaceļš

Lielā Gavēņa laikā: piektdienās – pēc vakara sv. Mises plkst. 18:30.

***

Lieldienas 2023

2. aprīlis, Palmu jeb Kunga ciešanu svētdiena
Sv. Mise – 9.00.
Svēto Misi 11.00 mēs sāksim ar Procesiju plkst. 10.00 – no Sv. Terēzes draudzes baznīcas ( no Rīgas Katoļu Ģimnāzijas – O.Vācieša 6), kur pēc palmu-pūpol zaru nosvētīšanas tiek lasīts Evaņģēlijs par Kristus svinīgo iejāšanu Jeruzalemē. Tad dosimies uz Sv. Alberta baznīcu ejot apkārt Māras dīķim un dziedāsim dziesmas Kunga godam.
Sv. Mises – 13.00 (KR) un 18.00.
Sv. Misēs tiks pasvētīti palmu/pūpolu zari.
Ziedojumi tiks vākti Rīgas Garīgā semināra vajadzībām
6.aprīlis, Katedrālē – 10.00 Hrizmas Sv. Mise.
Lielajā ceturtdienā – Baznīca atvērta no 16.30.
Kunga Pēdējo Vakariņu piemiņas diena – Sv. Mise būs tikai plkst. 18.00.
Pie grēksūdzes var nākt jau 17.00.
Par gēksūdzes sakramentu: Šo Trīs Svēto dienu (Tridium) laikā aicinām draudzes ticīgos iet pie grēksūdzes savlaicīgi jau darbdienās, sevisķi tos katoļus, kas to dara regulāri, lai citiem būtu ilgāks laiks labai Lieldienu grēksūdzei.
7.aprīlis, Lielā Piektdiena – Kunga Ciešanu un Nāves piemiņas diena.
Kunga Ciešanu liturģija plkst. 15.00
Baznīca atvērta no 13.00;
– par Kristus Krusta adorāciju – pilnas atlaidas;
– šajā dienā stingrais gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem.
Plkst. 14.00 sāksies Krusta ceļš un iespēja pieiet pie grēksūdzes.
8.aprīlis, Lielā Sestdiena – Baznīca atvērta no 7.30.
– Šajā dienā ticīgie tiek aicināti pie Kunga kapa apcerēt Kristus mīlestību.
– Lieldienu maltītes ēdienu svētīšana plkst. 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 un 18.00.
– Grēksūdzes iespēja katras stundas sākumā.
– Sv. Misē 20.00 netiks pieņemta grēksūdze.

Kunga Augšāmcelšanās svētku vigilijas Sv. Mise plkst. 20.00
Ticīgajiem jāņem līdzi katram 1.sveci. Pēc uguns nosvētīšanas ticīgie iededzina sveces un tur tās rokās Lieldienu slavas himnas dziedāšanas, Kristības solījumu atjaunošanas laikā.
9.aprīlis, Kristus Augšāmcelšanās, lieli svētki.
Rezurekcijas procesija – 8.00 un Sv. Mise.
(Rezurekcijas procesija ir Kristus augšāmcelšanās svinīga pasludināšana visai radībai un aicinājums visiem ņemt dalību Augšāmcēlušā triumfā).
Sv. Mises – 11.00, 13.00 (KR) un 18.00.
10. aprīlis, Lieldienu oktāvas pirmdiena.
Sv. Mises: plkst. 8.00 un 18.00.
16. aprīlis, Kunga Žēlsirdības svētdiena.
Sv. Mises: 9.00, 11.00, 13.00 (KR) un 18.00.

***

Alfas kursi jauniešiem un pieaugušajiem

***

Slavēšanas vakari jauneišiem

svētdienās plkst. 19.00

***

Svētdienas skola

25.09.2022. savu darbību sāks Svētdienas skola (latviešu grupa) svētdienas skolas telpā 2. stāvā no plkst. 16.30. Svētdienas skolas skolotāja Sandra Kuzņecova, mob. 29435428.

Krievu valodas grupiņa:

25.09.2022. начнётся Воскресная школа для детей, приступающих к первому причастию ᴨосле св. Мессы на русском языке (13:00). Телефон 28315717 Нина.

***

Katehēzes pieaugušajiem

Otrdienās plkst. 19.00. Interesēties pie prāvesta Krišjāņa Damberga, kont. tel. 26775679.

***

Rožukroņa lūgšana

Oktobra mēnesī Rožukroni mūsu baznīcā kopīgi lūgsimies pēc vakara Sv. Mises no pirmdienas līdz piektdienai.

***

Baznīcas draudzes telpu uzkopšanas darbi

Sestdienās plkst. 9:00
Pieteikšanās grafiks pie draudzes dežuranta baznīcā, aizmugurē pie sludinājumiem.

***

Aicinām kalpot ar savu balsi mūsu Sv. Alberta baznīcas korī!

Mēģinājumi – svētdienās 9:30 baznīcā kora telpās – ieeja no baznīcas aizmugures.
Koris uzstājas svētdienās un svētku dienās Sv. Misē plkst. 11:00.
Vairāk par kori iespējams izlasīt šeit.

***