Pasākumi

Svētceļojums Rīga – Aglona 2022

Šogad svētceļojumu uz Aglonu no Sv. Alberta baznīcas sāksim 3.augustā, aizbraucot uz Alūksni. Līdzi ies t. Krišjānis. Moto: “Lai visi būtu viens.” (Jņ 17, 21)

Pieteikšanās un informācija: zvanot Inesei pa tālr.: 26160413 vai rakstot uz e-pastu: ejiet.maciet@gmail.com.

Obligāta grupas tikšanās paredzēta svētdien, 31.jūlijā plkst.16:00.
Nepilngadīgie (līdz 18 gadu vecumam) var doties ceļā tikai kopā ar vecākiem vai pieaugušu aizbildni.
Dalības maksa 90 EUR.

***

Litānija Vissvētākās Jēzus Sirds godam

no pirmdienas līdz sestdienai – pēc Sv. Mises – plkst. 8:00,
svētdienās – pēc Sv. Mises plkst. 9:00.

***

Svētdienas skolas nodarbības

Svētdienas skola (latviešu grupa) svētdienas skolas telpā 2. stāvā no plkst. 16.00. Svētdienas skolas skolotāja Sandra Kuzņecova, mob. 29435428.

Krievu valodas grupiņa:
Воскресная школа для детей, приступающих к первому причастию. Телефон 28315717 (Нина).

***

Katehēzes pieaugušajiem

Otrdienās plkst. 19.00. Interesēties pie prāvesta Krišjāņa Damberga, kont. tel. 26775679.

***

Baznīcas draudzes telpu uzkopšanas darbi

Sestdienās plkst. 9:00
Pieteikšanās grafiks pie draudzes dežuranta baznīcā, aizmugurē pie sludinājumiem.

***

Aicinām kalpot ar savu balsi mūsu Sv. Alberta baznīcas korī!

Mēģinājumi – svētdienās 9:30 baznīcā kora telpās – ieeja no baznīcas aizmugures.
Koris uzstājas svētdienās un svētku dienās Sv. Misē plkst. 11:00.
Vairāk par kori iespējams izlasīt šeit.

***