Gaidāmie notikumi

  • 2014. gada 22. septembris 19:00Katehēzes (ticības mācības nodarbības) pieaugušajiem par sakramentiem
  • 2014. gada 23. septembrissv. Pio no Pjetrelčīnas
  • 2014. gada 27. septembris 08:00Kustība "Par Dzīvību" gājiens
  • 2014. gada 28. septembrisVissvētākā Altāra Sakramenta adorācija
AEC v1.0.4