Gaidāmie notikumi

  • 2014. gada 24. novembris 19:00Katehēzes par sakramentiem
  • 2014. gada 29. novembris 10:00Labā Gana katehēzes
  • 2014. gada 30. novembrisVissvētākā Altāra Sakramenta adorācija
  • 2014. gada 30. novembris 12:00Nodarbības bērniem, kas gatavosies Iestiprināšanas Sakramentam
  • 2014. gada 30. novembris 14:00Svētdienas skola bērniem, kas gatavojas 1. Svētai Komūnijai (krievu val.)
AEC v1.0.4