Gaidāmie notikumi

  • 2015. gada 4. marts 17:30Rūgtās asaras
  • 2015. gada 4. marts 19:0017. Alfa kurss 6. nodarbība
  • 2015. gada 5. martsNeokatehumenālā ceļa katehēzes
  • 2015. gada 6. marts 17:30Krusta ceļš ( poļu val.)
  • 2015. gada 6. marts 18:30Krusta ceļš ( latviešu val.)
AEC v1.0.4