Gaidāmie notikumi

  • 2014. gada 22. decembris 19:00Katehēzes par sakramentiem
  • 2014. gada 24. decembrisZiemassvētku vakars
  • 2014. gada 24. decembris 18:00Mūsu Kunga Jēzus Kristus dzimšanas svētku Vigīlijas Sv. Mise
  • 2014. gada 25. decembrisMūsu Kunga Jēzus Kristus dzimšanas svētki
  • 2014. gada 25. decembrisPirmie Ziemassvētki
AEC v1.0.4