Gaidāmie notikumi

  • 2015. gada 30. marts 18:30Rūgtās asaras (poļu val.)
  • 2015. gada 30. marts 19:00Katehēzes par sakramentiem
  • 2015. gada 31. marts 18:30Rūgtās asaras
  • 2015. gada 5. aprīlis 12:00Nodarbības bērniem, kas gatavosies Iestiprināšanas Sakramentam
  • 2015. gada 5. aprīlis 14:00Svētdienas skola bērniem, kas gatavojas 1. Svētai Komūnijai (krievu val.)
AEC v1.0.4