Kristības sakraments

Kristības sakraments tiek saukts par visskaistāko un visbrīnišķīgāko svaidījuma dāvanu, ko sniedz Dieva žēlastība un Jēzus Persona. Kristības sniedz iedzimtā grēka piedošanu, pieaugušam cilvēkam arī personīgo grēku piedošanu.

Bērniem

Kristība bērnam tiek dota, paļaujieties uz vecāku kristību un katolisko ticību. Kristības bērniem līdz 7.gadu vecumam. Ja vecāki vēlas kristīt savu bērnu, vienam no vecākiem obligāti pašam ir jābūt kristītam. Izvēloties bērnam krustvecākus, ir pieļaujams, ka krustvecāki ir citas konfesijas piederīgie, bet vēlams, lai vismaz viens tomēr būtu katolis. Ejot reģistrēt kristībām savu bērnu, ieteicams kopā ar vecākiem nākt līdzi arī krustvecākiem.

Kristības mūsu baznīcā parasti notiek sestdienās plkst. 17:00 Sv. Mises laikā. Lai pieteiktos šim sakramentam, jādodas uz draudzes kanceleju (baltā vienstāvu māja). Dokumentu reģistrāciju var veikt no pirmdienas līdz piektdienai draudzes kancelejas darba laikā. Līdzi jāņem bērna dzimšanas apliecība, vēlams arī vecāku pases. Ja vecāki dzīvo citā valstī, tad ir jābūt atļaujai no vietējās katoļu draudzes priestera! Piektdienā obligātās pārrunas ar vecākiem un krustvecākiem. plkst. 19:00, pirms tam pieteikties zvanot uz draudzes Kanceleju.

Pieaugušajiem

Pieaugušajiem Kristības sakraments ļauj Baznīcā pieņemt arī citus iniciācijas sakramentus: ne tikai Kristības, bet arī – Euharistijas jeb Svētās Komūnijas sakramentu un Iestiprināšanas sakramentu, tāpēc pieaugušajiem Kristības sakraments netiek piešķirts atsevišķi, bet gan kopā ar citiem iniciācijas sakramentiem. Lai saņemtu sakramentu, ir nepieciešams tikai viens no krustvecākiem (attiecīgi krusttēvs vai krustmāte) un, proti, tikai pie Iestiprināšanas sakramenta saņemšanas. Pieaugušajiem kuri vēlas kristīties, ir jāapzinās, kas no viņiem tiks prasīts, ar ko saistīsies viņu kristīga dzīve, tāpēc pirms sakramentu saņemšanas ir nepieciešams speciāls sagatavošanās kurss (katehēzes 6 mēnešu garumā). Katehēzes sagatavo pieaugušo visu iniciācijas – Kristības, Euharistijas un Iestiprināšanas sakramentu pieņemšanai.

Sīkāka informācija:
Draudzes kancelejā, tālr.: 2 707 46 76
Pie draudzes prāvesta, tālr.: 2 677 56 79