Kristības sakraments

Kristības sakraments tiek saukts par visskaistāko un visbrīnišķīgāko svaidījuma dāvanu, ko sniedz Dieva žēlastība. Tas sniedz iedzimtā grēka piedošanu, pieaugušam cilvēkam arī personīgo grēku piedošanu. Ar Kristību mēs atdzimstam kā Dieva bērni, mēs kļūstam par Kristus Baznīcas locekļiem un kļūstam par līdzdalībniekiem Baznīcas sūtībā. 

Bērniem

Kristība bērnam tiek dota, paļaujieties uz vecāku kristību un ticību. Galvenais, lai bērna vecākiem ir labā griba. Ja vecāki vēlas kristīt savu bērnu, vienam no vecākiem obligāti pašam ir jābūt kristītam. Izvēloties bērnam krustvecākus, ir pieļaujams, ka krustvecāki ir citas konfesijas piederīgie, bet vēlams, lai vismaz viens tomēr būtu katolis. Ejot reģistrēt kristībām savu bērnu, ieteicams kopā ar vecākiem nākt līdzi arī krustvecākiem.

Pieaugušajiem

Pieaugušajiem Kristības sakraments ļauj Baznīcā uzreiz pieņemt arī citus iniciācijas sakramentus: ne tikai Kristības, bet arī – Euharistijas jeb Svētās Komūnijas sakramentu un Iestiprināšanas sakramentu, tāpēc pieaugušajiem Kristības sakraments netiek piešķirts atsevišķi, bet gan kopā ar citiem iniciācijas sakramentiem. Lai saņemtu sakramentu, ir nepieciešams tikai viens no krustvecākiem (attiecīgi krusttēvs vai krustmāte) un, proti, tikai pie Iestiprināšanas sakramenta saņemšanas. Pirms sakramentu saņemšanas ir nepieciešams speciāls sagatavošanās kurss (katehēzes). Katehēzes sagatavo pieaugušo visu iniciācijas – Kristības, Euharistijas un Iestiprināšanas sakramentu pieņemšanai. Pieaugušajiem ir jāapzinās, kas no viņiem tiks prasīts, ar ko saistīsies kristīga dzīve.

Kristības bērniem līdz 7.gadu vecumam mūsu baznīcā parasti notiek sestdienās plkst. 18:00 Sv. Mises laikā.

Lai pieteiktos šim sakramentam, jādodas uz draudzes kanceleju. Reģistrāciju var veikt no pirmdienas līdz piektdienai draudzes kancelejas darba laikā. Līdzi jāņem bērna dzimšanas apliecība, vēlams arī vecāku pases(ja bērnam ir ārzemju dzimšanas apliecība).
Savukārt piektdien plkst. 19:00 notiek pārrunas ar vecākiem un krustvecākiem.

Sīkāka informācija:
Draudzes kancelejā, tālr.: 2 707 46 76
Pie draudzes prāvesta, tālr.: 2 677 56 79