Baznīcas remonts

Ērģeļu apraksts
Pilna tāme ērģelēm

Plānotie darbi mūsu draudzē 2022. gadā:

  1. Apkures sistēmas uzlabošana.
  2. Labierīcību izbūve.
  3. Tiek izstrādāts pārējās baznīcas fasādes atjaunošanas projekts.
  4. Gaidām atbildes par finansējuma piešķiršanu vērienīgajam ērģeļu restaurācijas projektam un baznīcas galveno durvju atjaunošanai.

Remontdarbi mūsu draudzē 2021. gadā:

  1. Baznīca priekšējās fasādes remonta otrā kārta.
  2. Stāvlaukuma nostiprināšana pirms cietā seguma uzlikšanas.
  3. Turpinām atjaunot baznīcas augšējos logus.
  4. Turpinām izbūvēt lietus ūdens renāžas sistēmas.
  5. Ikdienas tekošie remonti un problēmu novēršana.

Iepriekšējo gadu plānotie darbi

Aicinām ziedot Sv. Alberta draudzes remontam!

Svētais ģimenes altāris

Svētais Franciska altāris

Tualešu izveide Sv. Alberta baznīcā