Baznīcas remonts

Aicinām ziedot Sv. Alberta draudzes remontam!

Svētais ģimenes altāris

Svētais Franciska altāris

Tualešu izveide Sv. Alberta baznīcā