Dziedināšanas sakramenti

Grēksūdze:

Gandarīšanas jeb Grēksūdzes sakraments aicina uz atgriešanos pie Dieva. Jēzus Kristus – Dieva Dēls aicina katru cilvēku uz atgriešanos pie Dieva, sava Tēva un šis sakraments ļauj īstenot šo aicinājumu zemes virsū. Aicinājums attiecas uz iekšējo – cilvēka dvēseles, sirds atgriešanos.

Sakramenta būtība slēpjas tajā, ka ar grēku nožēlošanu un to izsūdzēšanu tiek atjaunota Kristības žēlastība un Dieva klātbūtne mūsos un mēs atkal esam vienoti ar Viņu.

Lai pieņemtu šo sakramentu, cilvēkam svarīga ir laba sirdsapziņas izmeklēšana, kas ir kā spogulis, kurā mēs redzam savas vainas, grēkus, trūkumus, visu, ko esam sagrēkojuši. Grēku nožēlošana, apņemšanās laboties un grēku izsūdzēšana ir ne tikai vienkārša grēku izstāstīšana, tā ir arī gandarīšana par grēkiem.

Šo sakramentu Baznīca dāvā ne tikai, lai cilvēks justos labi, bet, lai cilvēks mainītu savu dzīvi. Tāpēc Baznīca, cik iespējams, cilvēkus aicina savu ticību un grēksūdzi izdzīvot kopienā.

Sakramentu iespējams saņemt:

Darbdienās un sestdienās: Svētas Mises laikā: 8:00 un 18:00 vai piesakoties individuāli pie draudzes priestera.
Svētdienās un svētku dienās: 5-10 minūtes pirms Svētas Mises un Svētas Mises laikā.

Sagatavošanās grēksūdzes sakramentam

Slimnieku sakraments:

Šis ir dziedināšanas sakraments, kas saistās ar slimnieka svaidīšanu. Šis sakraments ir kā stiprinājums dvēselei, tās mieram un izturībai slimības laikā. Sakramenta žēlastība stiprina cīņā pret ļauno garu un tā kārdinājumiem.

Šī Kunga palīdzība Svētā Gara spēkā ir vērsta uz slimnieka dvēseles un arī miesas izdziedināšanu. Sakramenta žēlastībā slimnieks ir vienots savās ciešanās kopā ar Dievu.

Šis sakraments nav domāts tikai mirstošiem cilvēkiem, bet visiem, kas atrodas smagā veselības stāvoklī un nevar nokļūt uz baznīcu. Parasti Slimnieku sakramentu apvieno ar Gandarīšanas (Grēksūdzes) sakramentu un Svēto Komūniju. Šo sakramentu galvenokārt dod katoļticīgajiem, bet atsevišķos gadījumos – arī citu konfesiju pārstāvjiem.

Sakramentu iespējams saņemt:

Piesakoties pie draudzes prāvesta vai kāda no draudzes priesteriem, lūdzot viņu atbraukt uz mājām vai slimnīcu, vai atnākot personīgi pēc katras Svētās Mises (līdzīgi kā Grēksūdzes sakramentu).