Date

14 Aug 2020

Sv. bīskaps Meinards

Latvijas aizbildnis
Sv. Mises: 8:00 un 18:00.