Date

05 Apr 2020
Expired!

Palmu jeb Kunga Ciešanu svētdiena

Svētās Mises: 8:00 (PL), 9:00, 11:00 (Procesija NEBŪS!), 13:00 (KR) un
18:00.

Ziedojumi paredzēti Rīgas Garīgā semināra vajadzībām (konta nr.:
LV03UNLA0002000701217).