Date

08 Apr 2023
Expired!

Lielā Sestdiena

Baznīca atvērta no 7:30.
Šajā dienā ticīgie tiek aicināti pie Kunga kapa apcerēt Kristus
mīlestību.
Lieldienu maltītes ēdienu svētīšana: 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 un 18:00.
Grēksūdzes iespēja katras stundas sākumā.
Sv. Misē 20.00 netiks pieņemta grēksūdze.
Šodien nav saistoša atturība no gaļas ēdieniem.