Date

11 Apr 2020
Expired!

Lielā Sestdiena

Baznīca būs atvērta 9:00-10:00; 12:00-13:00 un 18:00-19:00. Aicinām uz adorāciju un lūgšanu pie Kristus Kapa.
Lieldienu maltītes ēdienu baznīcā nenest! Aicinām mājās, noskaitīt
ēdienu maltīšu pasvētīšanas lūgšanu. Lūgšanas būs pieejamas baznīcas
aizmugurē. Šajā dienā ticīgie tiek aicināti apcerēt Kristus Ciešanas un
Nāvi (saskaņā ar Bīskapu Konferences lēmumu atturība no gaļas ēdieniem – līdz vigilijas dievkalpojumam). Individuālas grēksūdzes pieņems līdz 20:50 (sākoties dievkalpojumam baznīca tiks aizslēgta).
Kunga Augšāmcelšanās svētku vigilijas Sv. Mise plkst. 21:00