Date

10 Apr 2020
Expired!

Lielā Piektdiena – Kunga Ciešanu un Nāves piemiņas diena

Baznīca atvērta sākot no plkst. 13:00; par Kristus Krusta adorāciju – pilnas
atlaidas; šajā dienā stingrais gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem.
Individuālas grēksūdzes pieņems no 14:00 līdz 14:45.
Kunga Ciešanu liturģija plkst. 15:00