Baiba

2014. gada 17. decembris

Kopš 14 gadu vecuma savos zīmējumos centos attēlot Jēzu… Domāju, ka šie neveiklie centieni ir bijis aizsākums manam ceļam uz ikonu rakstīšanu…. Esmu pārliecinājusies par spēcīgu aicinājumu, kas ir pāri manai cilvēciskajai saprašanai. Kāpēc es? Nezinu, bet jūtu, ka tas ir Dieva noslēpums – gan šī ceļa izvēle un aicinājums, gan arī pats ikonas rakstīšanas process, kuram paralēli notiek arī garīgās pārveidošanas process.

Manuprāt, ceļš uz ikonogrāfiju ir ceļš tuvāk Dievam, atklājot arvien jaunus Viņa Mīlestības un neizteicamās Žēlsirdības dziļumus. Ikonu rakstīšana vienlaikus ir aicinājums, Dieva pagodināšana un Viņa Žēlsirdības darbs mūsos, kas sastopas ar mūsu lūgšanu, darbu, pacietību, pazemību un paļāvību uz Kungu. Aizraujošs un neatkārtojams ceļojums plašajā ikonogrāfijas pasaulē, kurā aicinu piedalīties ikvienu!!!