Neokatehumenālais Ceļš

Neokatehumenālais Ceļšir kristīgās formācijas ceļš draudzē.

Tas Tev dod iespēju:

  • piedzīvot Dieva uzvaru par ļaunumu, grēku, nāvi;
  • piedzīvot absolūto brīvību, Dieva spēku un mīlestību;
  • iepazīt kristietību tās visdziļākajā būtībā;
  • kļūt par kristieti;
  • dzīvot ar šo kristietību;
  • izdzīvot un realizēt savu kristietību nelielas kopienas ietvaros, kuras garīgums balstās uz tā saucamā „trijkāja”: Dieva Vārds, Liturģija, Kopiena
  • piedalīties Baznīcas misijā, t.i., būt par „pasaules gaismu, zemes sāli, raugu”;

jo Dievs Tevi mīl!

Mūsu draudzes kopienas apkalpo: t. Krišjānis Dambergs OFMCap
Kopienas pulcējas: Rīga, Liepājas iela 38.
Kontaktpersona: Sergejs Saprikins
Tālr.: 29212806
E-pasts: sergejvera@yandex.ru
www.camminoneocatecumenale.it