Franciskāņu Sekulārordenis

jeb Svētā Franciska no Asīzes Trešais ordenis.

Franciskāņu Sekulārordenis (latīņu valodā Ordo Franciscanus Saecularis, saīsinājumā OFS), dēvēts arī par Sv.Franciska Trešo ordeni, Pasaulē dzīvojošo franciskāņu ordeni, ieņem īpašu vietu franciskāņu ģimenē – tā ir kopiena, kas sastāv no miljoniem cilvēku, kuri vēlas dzīvot mūsu Kunga Jēzus Kristus Evaņģēlisko dzīvi, sekojot svētā Franciska piemēram. Franciskāņu sekulārordeņa biedru garīgās un apustuliskās dzīves īpatnība ir tās pasaulīgais raksturs. Dodot solījumus, biedri apņemas dzīvot pasaulē saskaņā ar Evaņģēliju, svētā Franciska garā, vadoties pēc Regulas. Par Ordeņa biedru var kļūt gan laji, gan diakoni, priesteri un bīskapi.

Latvijā šobrīd ir vairākas Franciskāņu sekulārordeņa kopienas – Cesvainē, Daugavpilī, Balvos. Rīgas kopiena tiekas  sv. Alberta baznīcā vienu reizi mēnesī – parasti mēneša otrajā sestdienā plkst.11, bet vasarā- mēneša otrajā ceturtdienā plkst.19. Tiek svinēta sv. Mise, notiek pārrunas par franciskāņu garīgumu, kāds no biedriem sagatavo lekciju. Tikšanās notiek ģimeniskā garā, ne velti šī kopiena tiek dēvēta arī par brālību. Vismaz vienu reizi gadā Jūrmalā notiek trīs dienu Franciskāņu „Ģimenes Rekolekcijas”, kuras vada brāļi kapucīni (garīgais asistents br.Krišjānis). Rekolekcijās tiek padziļināta izpratne par franciskāņu garīgumu un brālības garu, brāļi ir kopā gan sv. Misē un lekcijās, gan atpūtā.

Rīgas kopienas vadītāja ir Māra Zaķe (tālr.29331099), sekretāre Dace Biltaure (26584468).