Arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča vizitācija

Svētdien, 16. novembrī, Rīgas Sv. Alberta baznīcā tika atzīmēti baznīcas aizbildņa svētā Alberta Lielā svētki. Alberts Lielais dzīves laikā ir sevi parādījis kā ļoti apdāvināts un vispusīgs cilvēks, kas vienlaikus ir bijis gan izcils dabaszinātnieks un liels filozofs, gan arī ar dziļas pazemības garu apveltīts svētais. Starp viņa skolniekiem bijis arī svētais Akvīnas Toms. Svētais Alberts Lielais ir zinātnieku debesu aizbildnis. Tajā pašā 1903. gadā, kad notika Sv. Alberta baznīcas iesvētīšana, pāvests Leons XIII ir atļāvis svinēt svētā Alberta kā šīs baznīcas aizbildņa svētkus ar pilnīgām atlaidām 15. novembrī vai pirmajā svētdienā pēc šā datuma.

Kopā ar Sv. Alberta draudzi šos svētkus svinēja arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs, celebrējot svētku Misi un izdalot Iestiprināšanas sakramentu tiem, kas bija gatavojušies šim nozīmīgajam dzīves notikumam. Mises sākumā arhibīskaps atcerējās to laiku, kad ap pagājušā gadsimta astoņdesmitajiem gadiem viņš pats šajā baznīcā bieži bija piedalījies Svētajās Misēs un savā sirdī jutis briestam aicinājumu uz priesterību. Viņš arī akcentēja, ka šī ir trīskārša Dieva žēlastības diena: Kunga diena, arhibīskapa vizitācijas diena un draudzes aizbildņa diena. Redzot baznīcā kuplu ticīgo skaitu, arhibīskaps aicināja tos atvērt savas sirdis uz Dieva klātbūtni, lai Dievs visus klātesošos varētu atjaunot un dot spēku šo Dieva tuvumu nest tālāk – pasaulē.

Pilnu Romualda Beļavska rakstu iespējams izlasīt katolis.lv.