Sv. Alberta draudzes Caritas grupa

Caritas grupa Alberta draudzē darbojas, lai veicinātu vienotību un sadraudzību starp draudzes kopienām, organizācijām, priesteriem un atsevišķiem draudzes locekļiem. Caritas grupā darbojas brīvprātīgie, kas vēlas savu laiku, talantus, spējas vai resursus veltīt kalpošanai sv. Alberta draudzes cilvēkiem.

Šobrīd pārsvarā notiek kalpošana vientuļajiem un maznodrošinātajiem draudzes locekļiem.

Pašreizējās aktivitātes: 

  • Baznīcā atrodas pārtikas lāde, kas paredzēta saziedotajai pārtikai (ko var glabāt ilgstošāk), lāde tiek atvērta svētdienās un jebkurš var atnest un ziedot pārtiku, ko Caritas atbildīgie nodod prāvestam; viņš, savukārt, to izdala draudzes trūcīgajiem cilvēkiem;
  • sienā pie pārtikas lādes atrodas ziedojumu urna, kur tiek vākti ziedojumi labdarības vajadzībām, sociālajai palīdzībai maznodrošinātajiem draudzes cilvēkiem.

Jebkurš draudzes loceklis var brīvi iesaistīties Caritas kalpošanā, zvanot grupas atbildīgajai – Jeļenai pa tālruni 28803376.
Caritas brīvprātīgo tikšanās un sarunas par visu aktuālo notiek katru otro mēneša sestdienu ar Sv. Misi plkst. 12:00 (no maija līdz septembrim Sv. Mise notiek katru otro mēneša ceturtdienu plkst. 19:00).

Aktuālos notikumus ir iespējams uzzināt sadaļā Pasākumi.

 

Māmiņdienas norise draudzē

Senjoru pasākums Dzintaros

Caritas avīzīte: 
2018. gads