Pasākumi

Litānija Vissvētās Jēzus Sirds godam

Jūnija mēnesī:
Darbdienās – pēc Sv. Mises plkst. 18:00,
Sestdienās – pēc Sv. Mises plkst. 8:00,
bet svētdienās – pēc Sv. Mises plkst. 9:00.

***

Svētceļojums Rīga – Aglona 2019

Šogad svētceļojums uz Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkiem Aglonā no Sv. Alberta baznīcas notiks no 3.- 15.augustam.

Moto: “Redzi, es ielieku Savus vārdus tavā mutē
(Jer 1, 9).

Pieteikšanās (un informācija) līdz 28.jūlijam pa tālruni 26160413 (Inese) vai, rakstot uz e-pastu: ejiet.maciet@gmail.com.

Obligāta grupas tikšanās paredzēta svētdien, 28.jūlijā, plkst. 16.00 draudzes mājā.
Dalības maksa 60 eiro.
Nepilngadīgie (līdz 18 gadu vecumam) var doties ceļā tikai kopā ar vecākiem vai pieaugušo aizbildni.
Plakāts

***

Alfa kurss

Alfa kurss notiek katru trešdienu 10 nedēļu garumā.
Tikšanās notiek plkst.19:00, Zemaišu ielā 2, 2 stāvā.
Alfa kurss ir domāts ikvienam, bet īpaši tiem, kuri vēlas kaut ko vairāk uzzināt par kristietību. Tā ir iespēja uzdot savus jautājumus un kopīgi ar citiem meklēt atbildes.
Vēlams pieteikties: alfakursi@gmail.com vai tālr.: 29506282 (Marina)

***

Lūgšanas par slimniekiem

***

Svētdienas skola bērniem (latviešu un krievu valodā)

Bērniem, kuri nav saņēmuši Vissvētāko Sakramentu:

Latviešu valodas grupiņa:
Tikšanās notiek (Zemaišu iela 2, otrā stāvā). Bērnus apmācām pēc RARZI Katehēzes centra apstiprinātām programmām. Kopīgi gatavojamies Sakramentu (Pirmā Svētā Komūnija, Grēksūdzes) saņemšanai.
Nodarbības latviešu valodas grupiņai notiek svētdienās 16:00 – 17:50. Noslēgumā – Sv. Mise!

Krievu valodas grupiņa:
Воскресная школа на русском языке – 13:00!

Lūgums bērnus pieteikt: tālr. 29555938 (Zanda) vai tālr. 26787734 (Rita) vai e-pasts rigru@inbox.lv vai krievu valodas grupiņai 28315717 (Нина)

Bērniem, kuri saņēmuši Vissvētāko Sakramentu:

Svētdienas skola
bērniem, kas jau pieņem Vissvētāko Sakramentu (2.gads).
Tikšanās notiks Alfa kursa telpās (Zemaišu iela 2).
Kopīgi gatavojamies Iestiprināšanas Sakramenta saņemšanai.
Nodarbības 2 reizes mēnesi, katru otro svētdienu 12.15 – 13:30.
Pieteikties: tālr. 26787734 Rita

***

Katehēzes pieaugušajiem

Gatavošanās sakramentiem. Otrdienās plkst. 19:00 Alfa kursu telpās(Zemaišu iela 2, otrā stāvā).
Informācija un pieteikšanās pie prāvesta t. Krišjāņa, tālr.: 26775679.

***

Ikonogrāfijas kursi

Trešdienās un sestdienās – dienas laikā.
Informācija pie māsas Ņinas – tālr. 28315717

***

„Alfa” kalpotāju grupas tikšanās

Trešdienās plkst. 19:15 Alfa kursu telpās. Svēto Rakstu lasīšana, priestera komentārs, diskusijas, agape, saviesīgas sarunas, lūgšanas, rekolekcijas.
Interesēties pie Marinas, tālr.: 29506282

***

Baznīcas draudzes telpu uzkopšanas darbi

Sestdienās plkst. 9:00
Pieteikšanās grafiks pie draudzes dežuranta baznīcā, aizmugurē pie sludinājumiem.

***

Aicinām kalpot ar savu balsi mūsu Sv. Alberta baznīcas korī!

Mēģinājumi – svētdienās 9:30 baznīcā kora telpās – ieeja no baznīcas aizmugures.
Koris uzstājas svētdienās un svētku dienās Sv. Misē plkst. 11:00.
Vairāk par kori iespējams izlasīt šeit.

***

Caritas – palīdzība nabagiem un trūcīgajiem

Informācija un uzziņas par tikšanās laikiem pie Sņežanas pa tālr. 22826911.
Vairāk iespējams izlasīt šeit.

2018. gada Caritas avīze

***