Pasākumi

Rožukroņa lūgšana

Oktobra mēnesī Rožukroni mūsu baznīcā kopīgi lūgsimies pēc vakara Sv. Mises no pirmdienas līdz piektdienai.

***

Lūgšanu nedēļa par mirušajiem

1. – 8. novembris – Lūgšanu nedēļa par mirušajiem.

Atlaidas par mirušajiem:
1. un 2. novembrī var iegūt pilnīgas atlaidas, kuras drīkst upurēt tikai par mirušajiem, dievbijīgi apmeklējot baznīcu un tur noskaitot Kunga lūgšanu „Tēvs mūsu” un „Es ticu”.
Laikā no 1. līdz 8. novembrim (ieskaitot) var iegūt pilnīgas atlaidas, kuras drīkst upurēt tikai par mirušajiem, ja dievbijīgi apmeklē kapsētu un lūdzas par mirušajiem. Pārējās gada dienās par lūgšanu kapsētā var iegūt daļējas atlaidas.

Lai saņemtu atlaidas:
– jābūt svētdarošās žēlastības stāvoklī, proti, bez grēka; sevī ir jāuzmodina pilnīga atteikšanās no grēka, arī no ikdienišķā (tātad arī no atkarībām), svarīga iekšējā nostāja;
– ja nepieciešams, jāpieiet pie Grēksūdzes sakramenta;
– jāpieņem Svētā Komūnija;
– jāpalūdzas Pāvesta nodomā (tādā nodomā, kādu konkrētajam mēnesim noteicis Svētais Tēvs) vismaz Tēvs mūsu un Esi sveicināta.
– Ar vienu Grēksūdzes sakramentu pietiek, lai saņemtu vairākas atlaidas, toties Svētā Komūnija un lūgšana Pāvesta nodomā ir nepieciešama katrai dienai atsevišķi.

***

Lūgšanas par slimniekiem

***

Svētdienas skola bērniem (latviešu un krievu valodā)

Bērniem, kuri nav saņēmuši Vissvētāko Sakramentu:

Latviešu valodas grupiņa:
Tikšanās notiek (Zemaišu iela 2, otrā stāvā). Bērnus apmācām pēc RARZI Katehēzes centra apstiprinātām programmām. Kopīgi gatavojamies Sakramentu (Pirmā Svētā Komūnija, Grēksūdzes) saņemšanai.
Turpmāk nodarbības latviešu valodas grupiņai notiek svētdienās 16:00 – 17:50. Noslēgumā – Sv. Mise!
Pirmā tikšanās 07. oktobrī plkst. 16:30.

Krievu valodas grupiņa:
7. Октября начнётся Воскресная школа для детей, приступающих к первому причастию.
7. Октября после св. Мессы на русском языке (13:00) произойдёт запись и знакомство с детьми. Встречаемся у входа в костёл.

Lūgums bērnus pieteikt: tālr. 29555938 (Zanda) vai tālr. 26787734 (Rita) vai e-pasts rigru@inbox.lv vai krievu valodas grupiņai 28315717 (Нина)

Bērniem, kuri saņēmuši Vissvētāko Sakramentu:

7.oktobrī plkst. 12.15 turpināsim Svētdienas skolu, 2.gads (bērniem, kas jau pieņem Vissvētāko Sakramentu).
Tikšanās notiks Alfa kursa telpās (Zemaišu iela 2).
Kopīgi gatavojamies Iestiprināšanas Sakramenta saņemšanai.
Pirmajā nodarbībā jābūt arī vecākiem!!!
Turpmāk nodarbības 2 reizes mēnesi, katru otro svētdienu 12.15 – 13:30.
Pieteikties: tālr. 26787734 Rita

***

Katehēzes pieaugušajiem

Gatavošanās sakramentiem. Sākot no 2018. gada septembra, otrdienās plkst. 19:00 Alfa kursu telpās(Zemaišu iela 2, otrā stāvā).
Informācija un pieteikšanās pie prāvesta t. Krišjāņa, tālr.: 26775679.

***

Ikonogrāfijas kursi

Trešdienās un sestdienās – dienas laikā.
Informācija pie māsas Ņinas – tālr. 28315717

***

„Alfa” kalpotāju grupas tikšanās

Trešdienās plkst. 19:15 Alfa kursu telpās. Svēto Rakstu lasīšana, priestera komentārs, diskusijas, agape, saviesīgas sarunas, lūgšanas, rekolekcijas.
Interesēties pie Marinas, tālr.: 29506282

***

Baznīcas draudzes telpu uzkopšanas darbi

Sestdienās plkst. 9:00
Pieteikšanās grafiks pie draudzes dežuranta baznīcā, aizmugurē pie sludinājumiem.

***

Aicinām kalpot ar savu balsi mūsu Sv. Alberta baznīcas korī!

Mēģinājumi – svētdienās 9:30 baznīcā kora telpās – ieeja no baznīcas aizmugures.
Koris uzstājas svētdienās un svētku dienās Sv. Misē plkst. 11:00.
Vairāk par kori iespējams izlasīt šeit.

***

Caritas – palīdzība nabagiem un trūcīgajiem

Informācija un uzziņas par tikšanās laikiem pie Sņežanas pa tālr. 22826911.
Vairāk iespējams izlasīt šeit.

2018. gada Caritas avīze

***