Svētā Damiāna lūgšanu grupa

Sv. Francisks saka: „Cik gan laimīgi un svētīti ir tie, kas mīl Kungu un izdzīvo to, kas teikts Evaņģēlijā. Mīlēsim Dievu un veltīsim Viņam slavēšanu un lūgšanas.”

Sv. Damiāna lūgšanu grupa tiekas jau 12 gadus, lai kopīgi slavētu un lūgtos, atvērtos Svētā Gara vadībai, brāļu un māsu sadraudzībā tiktu stiprināti ticībā, dalītos ar Sv. Rakstiem, aizlūgtu viens par otru un pasauli un atklātu Dieva darbu un Viņa mīlestību viens otra dzīvē, kā arī caur mācībām turpinātu vienmēr no jauna ieraudzīt bagātības, kas mājo Baznīcā. Mēs piedzīvojam Dievu gan slavēšanā, lekcijās, aizlūgšanās, dalīšanās viens ar otru laikā, kalpošanā Baznīcai, evaņģelizācijā, gan sadraudzībā un dažādās citās kopīgās aktivitātēs un kopīgi organizētos pasākumos.

Svētā Damiāna lūgšanu grupas vairākās pasaules valstīs ir veidojušās uz Tiberiādas kopienas Beļģijā pamatiem. Tiberiādas brāļi dzīvo arī Lietuvā (Baltrišķos). Viņi, sekojot sv. Franciska piemēram, apmeklē ciematus, skolas, draudzes, lai stāstītu par Jēzu un palīdzētu cilvēkiem iemīlēt Baznīcu.

Mēs vēlētos, ka lūgšanu grupa vai kopiena ikvienam kļūst par vietu, kur Jēzus veido savus mācekļus ar savu Vārdu, lūgšanu un kopienas dzīvi.

Mēs nevaram turēt Jēzus Labās Vēsts dārgumu, tanī nedaloties. Jo vairāk mēs ar to dalāmies, jo lielāks tas kļūst.

Tiekamies katru otrdienu plkst. 19:30 zem baznīcas (ieeja no baznīcas sētas puses). Grupas atbildīgā: Gunta, tālr.: 29966227.