Date

10 Apr 2022
Expired!

Palmu jeb Kunga Ciešanu svētdiena

Katras sv. Mises laikā palmu vai pūpolu zaru pasvētīšana.

Svētās Mises: 8.00,(PL), 9.00, 11.00, 13.00 (KR) un 18.00 (bērniem, jauniešiem un
ģimenēm).

Plkst. 10.00 –  Procesija no Rīgas Katoļu Ģimnāzijas (O.Vācieša 6) draudzes baznīcas  uz mūsu draudzi.

Sv.Misē plkst.11.00 nebūs procesija. Katrā sv. Misē tiks pasvētīti pūpoli.

Ziedojumi tiks vākti Rīgas Garīgā semināra vajadzībām.