Date

01 - 08 Nov 2021
Expired!

Time

01:00 - 12:55

Lūgšanu nedēļa par mirušajiem

Jābūt svētdarošās žēlastības stāvoklī, proti, bez grēka; sevī ir jāuzmodina pilnīga atteikšanās no grēka, arī no ikdienišķā (tātad arī no atkarībām), svarīga iekšējā nostāja un, ja nepieciešams, jāpieiet pie Grēksūdzes sakramenta. Ar vienu Grēksūdzes sakramentu pietiek, lai saņemtu vairākas atlaidas (arī daļējas). Ja vēlas konkrētā dienā atlaidas, tad jāpieņem Svētā Komūnija. Jālūdzas Pāvesta nodomā (tādā nodomā, kādu konkrētajam mēnesim noteicis Svētais Tēvs) vismaz Tēvs mūsu un Esi sveicināta.