Date

16 Apr 2022
Expired!

Lielā Sestdiena – Kunga Augšāmcelšanās svētku vigilija

Kunga Augšāmcelšanās svētku vigilijas Sv. Mise plkst. 2000

Ticīgajiem jāņem līdzi sveces, kuras tiks iedegtas no Lieldienu sveces.