Date

30 Mar 2024
Expired!

Lielā Sestdiena

Baznīca atvērta no 7.30.
Šajā dienā ticīgie tiek aicināti pie Kunga kapa apcerēt Kristus mīlestību.

Lieldienu maltītes ēdienu svētīšana:
8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 un 18.00.
Grēksūdzes iespēja katras stundas sākumā.
Sv. Misē 20.00 netiks pieņemta grēksūdze.
Šodien nav saistoša atturība no gaļas ēdieniem.