Date

09 Apr 2020
Expired!

Lielā Ceturtdiena

Baznīca būs atvērta no 19:00 un individuālas grēksūdzes pieņems līdz 19:45.
Kunga Pēdējo Vakariņu piemiņas diena. Sv. Mise plkst. 20:00