Date

28 Mar 2024
Expired!

Kunga Pēdējo Vakariņu piemiņas diena

sv. Jēkaba katedrālē: 10.00 Hrizmas Sv. Mise.
Lielajā ceturtdiena: Baznīca atvērta no 16.30.
Kunga Pēdējo Vakariņu piemiņas diena: Sv. Mise būs tikai 18.00.
Pie grēksūdzes var nākt jau 17.00.

Par gēksūdzes sakramentu:
Šo Trīs Svēto dienu (Tridium) laikā aicinām draudzes ticīgos iet pie grēksūdzes savlaicīgi jau darbdienās, sevišķi tos katoļus, kas to dara regulāri, lai citiem būtu ilgāks laiks labai Lieldienu grēksūdzei.