Date

06 Apr 2023
Expired!

Kunga Pēdējo Vakariņu piemiņas diena

Sv. Mise būs tikai 18.00.
Pie grēksūdzes var nākt jau 17.00.
Par grēksūdzes sakramentu:
Šo Trīs Svēto dienu (Tridium) laikā aicinām draudzes ticīgos iet pie grēksūdzes savlaicīgi jau darbdienās, sevišķi tos katoļus, kas to dara regulāri, lai citiem būtu ilgāks laiks labai Lieldienu grēksūdzei.