Date

08 Apr 2023
Expired!

Time

20:00

Kunga Augšāmcelšanās svētku vigilija

Sv. Mise 20:00.

Ticīgajiem jāņem līdzi katram vienu sveci. Pēc uguns pasvētīšanas
ticīgie iededzina sveces un tur tās rokās Lieldienu slavas himnas dziedāšanas,
Kristības solījumu atjaunošanas laikā.