Date

30 Mar 2024
Expired!

Kunga Augšāmcelšanās svētku vigīlija

Kunga Augšāmcelšanās svētku vigilijas Sv. Mise 20.00.
Ticīgajiem jāņem līdzi katram viena svece. Pēc uguns pasvētīšanas ticīgie iededzina sveces un tur tās rokās Lieldienu slavas himnas dziedāšanas, Kristības solījumu atjaunošanas laikā.