Noteikumi, kas jāzina vīrusa izraisītās Covid-19 pandēmijas laikā

Piektdien, 23. oktobrī, pēc valdības sēdes ir pieņemtas izmaiņas epidemioloģiskajos noteikumos arī attiecībā uz baznīcām.

Šī norma ir saistoša no šā gada 26. oktobra līdz 31. decembrim.

Spēkā paliek 2 m distance, roku dezinfekcija, mutes un degunu aizsegi (maskas un sejas vairogi).
Izmaiņas skar pulcēšanos uz privātiem pasākumiem (kristībām, laulībām un bērēm). Ir samazināts dalībnieku skaits: iekštelpās vienlaikus uzturas ne vairāk kā 10 cilvēku un ne vairāk kā 100 cilvēku ārtelpās.

Kārtējā dievkalpojumā tiek nodrošināts, ka: vienlaikus atrodas ne vairāk kā 50 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra (vairākas ieejas un izejas no telpām, labierīcības); vienam apmeklētājam ir paredzēti ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās telpas (šīs prasības ievērošanai kopējās lūgšanu zāles platība jāizdala ar 3 un var zināt cik cilvēku var pulcēties uz vienu dievkalpojumu);

Apmeklētājiem ir publiski pieejama informācija par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties reliģiskās darbības veikšanas vietā.